Disclaimer

mediation particulieren Zwolle en omgevingRob Kuijpers werkt onder zijn bedrijfsnaam “Rob Kuijpers Mediation & Coaching”. Dit bedrijf is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer. 50406108.

 

Op de website www.mediationzwolle.nl staan de algemene voorwaarden.

 

Rob Kuijpers spant zich tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, maar onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten.

 

Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies: de cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Rob Kuijpers heeft een voor de beroepsgroep gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij IAK Verzekeringen te Eindhoven.