Omgangsmediation: Niet de adder wel het gras

omgangsmediation-familieWanneer jij en je ex-partner samen kinderen hebben blijf je ondanks je scheiding als partners wel allebei ouder. We noemen dit wel ‘collega ouders’. Al heb je geen dagelijkse omgang met je ex, door het hebben van gezamenlijke kinderen blijf je nog jaren op elkaar aangewezen. Vaak is het niet moeilijk om irritaties uit je voorbije huwelijk opnieuw te ervaren in de omgang rondom de kinderen.

Pijnlijke herinneringen kunnen weer boven komen als gevolg van deze omgang. Voor je kind is het goed om met beide ouders contact te houden, maar voor jouzelf kan het contact met je ex knap lastig zijn of zelfs pijnlijk en frustrerend; Er blijven soms, ondanks goede afspraken en een bindend convenant adders onder je gras zitten.

Rob Kuijpers biedt daarom ook mediation aan na een echtscheiding.

Omgangsmediation na een scheiding

We stellen gezamenlijk vast waarvoor we bij elkaar zitten en welke doelen deze mediation kent.
We kijken daarbij vooral naar doelen die voor de kinderen van belang zijn.

Afspraken maken die voor beiden acceptabel zijn

We blikken terug op de afspraken die in een convenant zijn vastgelegd en blikken terug op afspraken die later gemaakt zijn en onderzoeken of al deze afspraken werken en nog steeds acceptabel en doelgericht zijn. We bakenen vervolgens af welke onderwerpen bespreekbaar zijn, en stellen vast welke omgangsvorm in de gespreksvoering voor jullie (niet meer) acceptabel is.

Negatieve patronen uitbannen

Jullie blijven ‘in control’. We borgen dat er geen negatieve patronen uit jullie voorbije huwelijk een rol gaan spelen en je daardoor (weer) macheteloze boosheid of onbegrip ervaart in het afspraken maken met je ex partner.

Tot slot controleren we of we werkbare afspraken gemaakt hebben die in het belang van jullie kinderen en waarmee beide partijen vrede kunnen hebben. We spreken vervolgens af wat we doen als deze afspraken niet blijken te werken en wat we doen als de ander zich er niet aan houdt of aan houden kan. We leggen de afspraken duidelijk vast.

En als de ander partij dit nou niet wil…

Het gebeurt regelmatig dat je ex-partner niet (of nog niet) bereid is met je in gesprek te gaan over zaken die voor jou in verband met jullie kinderen belangrijk zijn. Mediation is in zo’n geval (nog) niet mogelijk. Rob Kuijpers biedt in dat geval omgangscoaching.

Gewenste situatie voor de toekomst

Je neemt contact op met Rob Kuijpers en bespreekt, zonder dat je ex-partner daarbij betrokken hoeft te zijn, de zaken waar jij tegenaan loopt in de omgang met je ex-partner. We maken een inventarisatie van de mogelijke en gewenste toekomstige situatie.

We bespreken vervolgens de stappen die gezet kunnen worden. Indien gewenst gaan we samen (of gaat Rob namens jou) een gesprek aan met je ex-partner.

Mediation als beide partijen dat willen

Dit is de 1e stap op weg naar mediation. Mocht het zo zijn dat er uit deze interventies een mediationtraject volgt, dan zal Rob Kuijpers deze mediation alleen leiden wanneer beide partijen dat willen. Mocht je ex-partner, vanwege de eerdere bemoeienis van Rob als jouw coach niet willen dat Rob de mediation verzorgt, zal Rob een andere mediator aanbevelen.

Rust en tevredenheid als afsluiting  voor de partners en kinderen

Omgangscoaching wordt door slechts een van de partners aangevraagd en in de regel ook door die ene partner betaald.

De coaching wordt afgesloten wanneer jij tevreden bent.