Ouderschapsplan: niet het badwater wel het kind

olifant380In geval van een echtscheiding of beƫindiging van geregistreerd partnerschap waar kinderen bij betrokken zijn, zijn ouders in Nederland verplicht een ouderschapsplan te maken.

Zelf invulling geven aan het ouderschapsplan

Je mag zelf met je ex-partner bepalen hoe je invulling geeft aan het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe jullie zorg- en opvoedingstaken verdelen
  • hoe jullie het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen
  • hoe jullie elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen
  • hoe jullie de kosten van de verzorging van de kinderen regelen (kinderalimentatie)
  • hoe de kinderen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het ouderschapsplan

Veilige setting voor kinderen

Aangezien beide ouders voor de totstandkoming van dit plan verantwoordelijk zijn, kan Rob Kuijpers hierin ondersteunen. Hij heeft ook ervaring in kindgesprekken. Rob spreekt indien nodig met de kinderen. Dit vraagt een zorgvuldige benadering. Kinderen moeten serieus genomen worden zonder dat ze het gevoel hebben te moeten kiezen voor of tegen een van de ouders. Rob kan dit soort gesprekken in een kindvriendelijke en veilige setting vormgeven.

Ook online: het digitaal ouderschapsplan

Er zijn situaties waarbij het handig is onderdelen van het plan op je gemak zonder je (ex)partner in te vullen om in een later stadium de uitkomsten te vergelijken of hierover te onderhandelen bij de mediation. Rob Kuijpers werkt desgewenst met de digitale versies van het ouderschapsplan. Hiermee kunnen beide partijen op een zorgvuldige en rustige wijze voorwerk doen.