homepage

Conflicten oplossen

De weg vrij maken

Relatie problemen

Mediation: oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn

Zakelijke conflicten

Een snelle en efficiënte manier om een conflict uit de wereld te helpen

Scholing professionals

Mediation en conflicthantering binnen organisaties en het onderwijs

Rob Kuijpers van Mediation Zwolle

Rob Kuijpers is conflictspecialist, hij noemt zich vredestichter

Mediation voor particulieren en organisaties

Hij werkt in de hitte van ‘het gedoe’. Veel mensen willen daar juist wegblijven. Maar wanneer dat niet mogelijk is, staat Rob naast je. Soms moet er schoon schip gemaakt worden. Rob helpt jou daarbij.
JUDITH FOTO
Judith Oostenbrink

Judith Kuijpers-Oostenbrink, mediator en coach in (solo) parallel ouderschap

''Je weet nooit wat je kunt, tot dat je het probeert.''

Judith werkte jaren bij een grote welzijnsorganisatie. Ze werkte met gezinnen die te maken hadden met verlies en rouw en liep met hen mee op de weg naar herstel. Later werkte ze in de jeugdzorg met volwassenen en kinderen die te maken kregen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Nu werkt zij als mediator en bemiddelaar en ziet zij de mens en het kind door het conflict heen. Met oog voor detail werkt zij met beide ouders naar oplossingen die voor beiden acceptabel zijn.

Laat jullie conflict oplossen 

Voortvarend te werk; maak snel een afspraak

Onder het motto ‘Niet de beer, wel de weg’ zijn Rob en Judith actief als mediators.
Zij zijn een soort wegwerkers. Ze werken de beer weg, door samen met jou (jullie) te focussen op het doel dat jullie willen bereiken.

Soms kan een conflict zo oplopen, dat je op korte termijn een oplossing nodig hebt. Ons streven is om je/jullie binnen 5 werkdagen op onze locatie te ontvangen voor een eerste bijeenkomst. 

Oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn

Kies voor minder stress en meer energie!

relatie mediation

we willen niet scheiden

omgang mediation

we zijn gescheiden

scheidingsmediation

scheiding mediation

we gaan scheiden

omgang

familie mediation

omgaan met gevoeligheden

Trainingen en workshops voor scheidingsprofessionals

onderwijs - rechtspraak - overheid

Rob heeft een achtergrond in het onderwijs en verzorgt trainingen, workshops en lezingen gericht op professionals die met conflicten te maken hebben.

Als oprichter van Het Huis (www.hethuis.info) verzorgt hij met de specialisten van Het Huis maatwerk scholing in het omgaan met scheiding gerelateerde problematiek.

Troubleshooter bij bedrijven

Hij wordt door bedrijven ingehuurd als troubleshooter, in het bijzonder daar waar (onderliggende) conflicten het functioneren van medewerkers belemmeren.

Rob Kuijpers training van professionals