Samenwerking met psychologische, juridische en financiële professionals

Rob Kuijpers begeleidt een traject van begin tot eind. Zowel zijn juridische als psychologische kennis is zodanig dat hij jullie in vrijwel alle gevallen kan bijstaan.

In bijzondere situaties kan het nodig zijn dat Rob samenwerkt met of doorverwijst naar een andere professional.

Psychologische ondersteuning

In situaties waar een kinder- en jeugdpsycholoog gewenst is, werkt Rob samen met Tineke van den Berg, GZ-psycholoog. www.jijenscheiden.nl

In situaties waarbij psychologische hulp noodzakelijk is, verwijst Rob naar prisma psychologie te Zwolle.

Rob heeft voor samenwerkingsverband met:

  • een notaris
  • een fiscalist
  • een financieel planner
  • een advocaat

Jullie kunnen hiermee snel en deskundig advies inwinnen wanneer er buitengewoon specifieke kennis nodig is. Indien gewenst neemt de deskundige deel aan de mediation of laten jullie de deskundige bepaalde zaken uitwerken.

Rob heeft een vaste advocaat die convenanten indient bij de rechtbank.

Rob Kuijpers van Mediation Zwolle

Meer weten?
neem contact op met Rob
T: 0619915261