Mediation is de beste manier om conflicten op te lossen

Iedereen heeft een hekel aan slepende conflicten. Mensen willen van nature goede relaties onderhouden met andere mensen. Desnoods oppervlakkige relaties, maar wel graag zonder conflict. Conflicten kosten vaak veel energie en leveren, als ze niet opgelost worden, meer stress en gedoe op dan gezond voor je is.

Conflicten oplossen of verergeren?

Er zijn verschillende manieren om een conflict met een ander door een ander te laten oplossen. Je kunt bijvoorbeeld een rechtszaak beginnen; je gaat de juridische strijd aan. Beide partijen kiezen een eigen advocaat en laten vervolgens, na een lang en kostbaar proces, een rechter uitspraak doen. Die uitslag is niet te voorspellen. Al wil een advocaat nog wel eens suggereren dat dit wél kan; het kán niet.

Kies voor mediation en niet voor een dure juridische strijd

Wanneer die uitkomst wel voorspelbaar was, dan waren de procedures, die gauw duizenden euro’s per partij kosten, niet nodig. En is er dan eindelijk een uitspraak, dan is het conflict vaak nog de wereld niet uit, alleen al omdat een van beide partijen net iets meer ‘gelijk’ heeft gekregen dan de andere.

Bij mediation zijn er geen verliezers

Niet zelden is de ‘verliezende partij’ gekwetst, boos en ongelukkig door de uitkomst. Daar komt bij dat je in deze procedure geconfronteerd wordt met veel juridisch taalgebruik. Ten slotte zit je niet zelf aan tafel, maar moet je je zegje laten doen door een ander, wat niet altijd even prettig is.

Conflictbemiddeling door Mediation

Wanneer je voor conflictbemiddeling door mediation kiest, zal je merken dat er een andere weg bewandeld wordt om te komen tot een oplossing.

Wat is mediation?

Mediation bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken tussen de beide partijen. Deze gesprekken worden geleid door de mediator. De mediator kiest geen partij en zorgt ervoor dat beide partijen gelijkwaardig aan bod komen. Deze gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Aan het slot van de mediation worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Vanaf dat moment zijn deze afspraken bindend.

Mediation: oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn

Rob Kuijpers is als mediator een onafhankelijk persoon. Hij begeleidt de partijen bij het vinden van een oplossing die voor beiden acceptabel is. De belangen die onder het conflict liggen komen boven tafel en worden uitgangspunt in de oplossing. Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn vrijwillig deel te nemen aan de mediation.

In voorkomende gevallen kan een online mediation noodzakelijk of wenselijk zijn. Neem hierover contact op met Rob Kuijpers.

mediation voor familie ouders en kind