Tarieven mediation en coaching

Rob Kuijpers Mediation & Coaching hanteert heldere tarieven. Getracht wordt vervelende verrassingen te voorkomen bij het bekijken van de factuur.

Rob werkt ‘gemoduleerd’. Dit wil zeggen dat partijen gestimuleerd en begeleid worden om datgene wat ze zonder Rob kunnen regelen, zonder hem regelen. Dit scheelt voor partijen in de kosten en versterkt de samenwerkingsrelatie van de partijen.

De tarieven zijn opvraagbaar.

Verdeling kosten mediation

Het is gebruikelijk dat binnen mediation beide partijen de helft van de kosten dragen. Hoewel geen enkele mediation gelijk is, leert de ervaring dat een gemiddelde mediation 3 tot 5 bijeenkomsten nodig heeft. Een en ander is wel sterk afhankelijk van de specifieke situatie.

Naast het honorarium voor de mediator zijn er nog andere kosten voor de ontbinding van het huwelijk. Denk hierbij aan de kosten die anderen in rekening brengen. Bijvoorbeeld griffierecht en gemeentelijke leges.

Rechtsbijstand en mediation

Rob Kuijpers staat ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Dit betekent dat cliënten met een laag inkomen kunnen onderzoeken of ze via de Raad gesubsidieerde mediation kunnen krijgen.

Rob regelt de aanvraag en de ‘papierwinkel’. Klanten kunnen direct beginnen en er is geen wachtlijst.

Diversen

Kosten lezingen, gastcolleges, trainingen en workshops worden in overleg vastgesteld.

Rob Kuijpers van Mediation Zwolle

Meer weten?
neem contact op met Rob
T: 0619915261