Werkwijze van Rob Kuijpers

Na het ondertekenen van een overeenkomst wordt eerst het probleem in grote lijnen in kaart gebracht en wordt besloten welke onderwerpen in ieder geval aan de orde moeten worden. Aan de hand van deze punten wordt het probleem verder uitgediept.

Een emotionele fase goed doorlopen

Deze fase kan emotioneel verlopen wanneer er veel opgekropte boosheid en oud zeer naar boven komt. Met behulp van een gestructureerde aanpak door de mediator worden partijen uitgenodigd onderzoek te doen naar datgene wat er echt toe doet.

Samen de oplossing bedenken en vastleggen

Vaak blijken dit niet de standpunten te zijn die partijen lang hebben verkondigd, maar liggen daar andere behoeften en belangen onder. Wanneer er een duidelijk overzicht is van deze belangen zoeken de partijen onder leiding van Rob Kuijpers naar oplossingen die aan de belangen van beide partijen tegemoet komen. Er is dus geen onafhankelijke ‘derde’ die de oplossing oplegt, maar de deelnemers bedenken de oplossing samen.

Mediation op een eerlijke manier

Deze werkwijze wordt door partijen als eerlijk ervaren en draagt bij aan de houdbaarheid van de afspraken. Indien nodig laten de deelnemers de afspraken checken door een adviseur of een specialist. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Hiermee is de mediation afgerond.

Werkwijze bij echtscheidingsprocedure

Binnen een echtscheidingsprocedure zijn er een aantal nadrukkelijke momenten die besproken worden of begeleid worden.

  • Hoe vertel ik het mijn partner
  • Hoe vertellen we het de kinderen
  • Wat is de gewenste situatie rondom wonen voor de kinderen
  • Welke verdeling van onze bezittingen kiezen we
  • Welke alimentatie hoort hierbij
  • Hoe leggen we dit vast

Convenant en ouderschapsplan

Uiteindelijk mondt dit uit in een convenant en maken jullie ook een ouderschapsplan. Rob Kuijpers werkt samen met een advocaat die er zorg voor draagt dat deze stukken bij de rechtbank ingediend worden, wanneer dat nodig is.

Alimentatie zonder dure advocaten

Vaak wordt er schimmig gedaan over de totstandkoming van een alimentatieverplichting. Rob legt uit hoe de alimentatie opgebouwd kan worden en begeleidt jullie zo dat jullie zelf de hoogte van de alimentatie vast kunnen stellen. Nu, maar ook in de toekomst wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Vanzelfsprekend houden we rekening met de juiste behoefte en redelijke draagkracht.

Plaats een reactie