Rob Kuijpers gespecialiseerd familiemediator

Rob Kuijpers (1964) is fulltime mediator en heeft zich gespecialiseerd als familiemediator. Hij is gecertificeerd mediator. Dit wil zeggen dat hij voldoet aan de verzwaarde kwaliteitseisen die aan mediators kunnen worden gesteld.

Geregistreerd MfN mediator

Op grond van deze kwaliteiten is Rob werkzaam als rechtbankmediator in het arrondissement Oost Nederland. Hij is geregistreerd MfN mediator en is geregistreerd als opleider bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Professionele mediation gericht op families, relaties en scheidingen

Rob is pedagoog en heeft binnen de gesloten jeugdzorg gewerkt met kinderen van gescheiden ouders. Hij heeft rechten gestudeerd en gaf langere tijd het vak conflicthantering binnen het beroepsonderwijs.

Hij is tot 2009 directeur geweest van het Kenniscentrum Pedagogiek. (HBO master, HBO bachelor en kennisdiensten). Rob is bekend met programma’s als KIES (Kind In Echtscheiding Situaties) en JES. (Jij En Echtscheiding)

Rechtbankmediator voor de rechtbank in Zwolle

Rob wordt regelmatig door de rechtbank gevraagd om binnen vechtscheidingen waar geen mediation mogelijk is (lijkt) als Bijzonder Curator op te treden. Een Bijzonder Curator behartigt in opdracht van de rechtbank de belangen van de kinderen tijdens een scheiding waar ouders deze belangen niet meer samen lijken te behartigen.

Rob publiceert over mediationvraagstukken en schreef over zijn ervaringen onder pseudoniem columns in een landelijk opinieblad. Hij is als mediator en coach betrokken bij Gevangenenzorg Nederland. Hij begeleidt ex-gedetineerden die na detentie weer thuiskomen en relatie willen herstellen. Hij is ook betrokken bij cursussen herstelrecht binnen jeugdgevangenissen.

Trainingen en workshops voor scheidingsprofessionals

Als mede oprichtereigenaar van Het Huis  www.hethuis.info verzorgt hij regelmatig trainingen, workshops en lezingen. Hij wordt door bedrijven ingehuurd als troubleshooter, in het bijzonder daar waar (onderliggende) conflicten het functioneren van medewerkers belemmeren.

Binnen Rechtbank Overijssel coacht Rob rechters in het vergroten van hun zittingsvaardigheden.

Rob is lid van de onafhankelijke klachtencommisie van de Ambelt.

Hij is getrouwd en heeft schoolgaande kinderen. Rob woont in Zwolle.

 

Rob Kuijpers van Mediation Zwolle